Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MT-PL22-R
  • Màu sắc: Màu đỏ
  • Điện áp (Coil): 220VAC, 110VAC, 48VAC/VDC, 24VAC/VDC, 12VAC/VDC
  • Khoét lỗ: Phi 22