Thông Tin Sản Phẩm

  • Nguồn cấp: 220VAC/50Hz
  • Công suất tối đa đầu ra mỗi nút: 300W
  • Màu sắc: Trắng/đen
  • Ngỏ ra: 1,2,3,4
  • Số nút điều khiển: 1,2,3,4
  • Số nút ngữ cảnh: 1,2,3,4
  • Kiểu dáng: Chữ nhật
  • Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh