Thông Tin Sản Phẩm

Quy cách: 2×10, 2×12, 2×15, 2×20, 3×12, 3×15, 3×20,… 3×40 (mm)