Thông Tin Sản Phẩm

 • Mã sản phẩm: MSQ
 • Quy cách: MSQ-30, MSQ-40, MSQ-60, MSQ-100, MSQ 125
 • Mô tả: – 50/5A, 75/5A, 100/5A, 150/A, 200/5A, 250/5A, 300/5A (MSQ-30)
  – 400/5A, 500/5A (MSQ-40)
  – 600/5A, 800/5A (MSQ-60)
  – 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A (MSQ-100)
  – 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A (MSQ-125)
 • Sử dụng chủ yếu cho Thanh Cái (Thanh Đồng – BUSBAR)